No
Name
T1
T2
T3
EOY
1
Cheah Hoe Leong
A1
A1
A1
A1

2
Chen Sihao
A2
A1
A1
A1

3
Chua Cong Yang

4
Chua Jie Han

5
Chuang Cheah Yong, Jonathan

6
Foo Guo Wei
A1
A1
A1
A1

7
Gabriel Leow Zihui

8
GAO YAN

9
Garreth Lee Kun Ying
A1
A1
A1
A1

10
Goh Dingrui Donovan

11
Jaw Li Wen
A1
A1
A1
A1

12
Jonathan Koh Junjie
B3
A2
A1
A1

13
Joshua Tan Xian Da
A2
A1
A1
A1

14
Khoo Yihan
A1
A1
A1
A1

15
Law Tong Ye Matthew Edward
A2
A1
A1
A1

16
Leong Qi Dong
A1
A1
A1
A1

17
LIU SIYU
A1
A1
A1
A1

18
Neo Yu Yao, Terence
A2
A2
A1
A1

19
Ng Shou Mian, Samuel

20
Pan Zi Heng, Elton
A1
A1
A1
A1

21
Park Seong Jin
A2
A1
A1
A122
Seow Jing Ye
A1
A1
A1
A1

23
SHA YICHENG
A2
A1
A1
A1

24
Wong Chun Jie

25
YU HAONAN
A1
A1
A1
A1